Kossuth tér és környezete, Pestszentlőrinc

Kossuth tér és környezete, Pestszentlőrinc

Tervező:
Helye:
1183 Budapest, Kossuth Lajos tér‎
Tervezőiroda:
Tervezés éve:
2011

 

Szándékainkat a hely szelleme és a kor szelleme kíséri. A koncepció kialakításánál alapvető célunk volt a kor követelményeinek megfelelő, ugyanakkor a park eredeti szerkezetét megőrző kialakítás létrehozása, valamint a Kossuth tér és környezete térkapcsolatainak erősítése. A meglévő és tervezett elemek, a történelmi háttér és a kortárs építészet egyensúlya, összhangja jellemzi törekvéseinket. Fontosnak tartottuk az olyan kialakítás létrehozását, amely elősegíti a közpark élettel való megtöltését, a közösségi funkciók erősítését. A tervezett térkialakítással egy olyan téri egység jön létre, ahol a Kossuth tér a környezetével szerves egységben, annak közösségi magját alkotja. A Rerrich Béla által 1930-as években tervezett rész az eredeti terveknek megfelelően kerül kialakításra. A közpark térkialakításával az Üllői út felé "városiasodik". A közpark fás, ligetes tere alkotja a térrendszer közösségi magját oly módon, hogy átmenetet teremt és ezzel szerves egységet hoz létre az Üllői úttal, a kapcsolódó közterekkel és a Rerrich-féle parkkal. A teresedés finoman igazodik a kialakult fő közlekedési irányokhoz, befogad és elosztja a forgalmat. Kialakítása, elhelyezkedése és téri kapcsolatai révén többfunkciós szerepet tölt be. Legfontosabb szerepe a a közösségteremtő ereje. Közösségi funkciója mellett fontos szerepe van a fő közlekedési irányok elosztásában. A térburkolat a kerület híres művésze Kondor Béla egy 1963-as grafikájának motívumait kölcsönzi. A burkolat síkjában megjelenő emberfigurák finoman utalnak a városi létre és a tér közösségformáló szerepére. A vágott felületű bazaltkő burkolatban, azzal egy síkban jelennek meg a beton burkolati figurák. A beton burkolati elemek alkotják a vízfelület és a virágágyak határoló síkját illetve néhol padként kiemelkednek. A közösségi tér keleti szegletében helyezkedik el a fő közlekedési irányból bevezető, a szegélyező zöldfelület szélére feszített áttört pavilonépület.
1. díj - ötletpályázat 2011