Kaffka Margit Gyermekotthon, Budapest

Kaffka Margit Gyermekotthon, Budapest

Tervező:
Helye:
1122 Budapest, Acsády Ignác utca 3.
Építés éve:
1914

 

Otthonunkat 1918-ban Erzsébet hadiárva Leányotthon néven, Csetei báró Herczog Mór Lipót adományából, az Országos Gyermekvédő Liga létesítette. Ettől kezdve folyamatosan ifjúsági otthonként, majd gyermekotthonként működik.

Budapesten egy minden tekintetben modern intézmény létesült, amelyet személyes látogatásunk alapján a legmelegebben ajánlhatunk a leánygyermekes szülők figyelmébe.
Az Országos Gyermekvédő Liga gyönyörű fekvésű Erzsébet Leányotthona (Budapest, I., Bánffy-u. 3. sz., a Kissvábhegy alján), bentlakásra felvesz elemi-, közép- és főiskolás leányokat. A villa¬szerűén épült intézet higiénikus, modern berendezésű (központi fűtés, hideg-meleg víz). A növendékek serdülő gyermekeknek való bőséges táplálkozásban, intézeti, orvosi l'el ügyeletben, rendszeres súlymérésben, ritmikus tornában részesülnek. Az intézettől mindennemű iskola jármű nélkül elérhető. (Elemi iskola, polgári iskola, női ipariskola, községi Szilágyi Erzsébet leány¬gimnázium, Domokos Lászlóné nyilv. jogú magán leányliceumi, Baár-Madas leányliceum, felső kereskedelmi iskola, állami tanító-nőképző-intézet, stb.)
A növendékek tanulmányi felügyeletét szakképzett tanerők látják el, gondos, naponkénti egyéni és csoportos tanulmányi ellenőrzéssel.
Kívánatra külön tanítás, német társalgás, zongora-oktatás. A bentlakó növendékek tartásdíja havi 50.- pengő, a rászorultaknak és érdemeseknek kedvezményeket nyújtunk.
Az Országos Gyermekvédő Liga hivatásának megfelelően, áldozatok árán is, lehetővé akarja lenni, e csekély tartásdíjért, hogy a vidéki középosztályhoz tartozó, szerényebb anyagi viszonyok közt élő szülők gyermekei megfelelő nevelésben és tanításban részesülhessenek a fővárosban.
Jelentkezni lehetőleg a tanév végéig ajánlatos.

Forrás: Részlet Erdészeti lapok, 1937 májusi számából.

Még egy érdekesség: Albert Ferenc Habsburg–Tescheni főherceg látogatásáról az Erzsébet hadiárva Leányotthonban a Magyar Világhíradó 1932. májusi 427. számából.

Kapcsolódó épületek, tervek